Thiên Long SOHU - Sever Lừng Danh
Thiên Long SoHu tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
KhQuang
109
Tiêu Dao
2
XLtinhyeu
109
Thiên Long
3
TinTin
109
Thiên Long
4
TVC
109
Thiên Long
5
LnhLng
109
Thiên Long
6
MinhHy
108
Tiêu Dao
7
GicMo
108
Tiêu Dao
8
ocv
108
Tinh Túc
9
TD
108
Tiêu Dao
10
TrSaAYE
107
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

TLBB SOHU- Open 19h30 tối T4 ngày 27/3 - SEVER LỪNG DANH - VẠN NGƯỜI MÊ .!

27/3

🌺 DROP SEVER :
▪️Sát Tinh ,Tứ Tuyệt Trang ,Huyền Vũ Đảo ,Thương Sơn ,Võ Di ,Thảo Nguyên, Kính Hồ: xuyết long thạch , linh hồn toái phiền ,kim tàm ti , CLD :
▪️Ác Tăc Ác Bá ,Mã tặc : chướng cự ,dược trần,, linh hồn toái phiền ,kim tàm ti:
▪️QTVL ,HHV, Cổ Mộ 9 : Hàn băng ,phiếu DMP ,xuyết long thạch ,CLD :
▪️Thúc Hà Cổ Trấn : chuyển tính đan ,thẻ đổi tên ,CLD , Môn phái chuyển hóa lệnh:
▪️Thiếu Thất Sơn : nguyên liệu Bá Vương lệnh:
▪️Phụng Hoàng Cổ Trấn : Nguyên liệu điêu văn:
▪️Phiêu miễu phong : Nguyên liệu Thần Khí:
▪️Thủy Kính Hồ boss VIP : săn trùng lâu ,tiềm năng trân đan , đồ Pet ,Pet môn phái :
vv...........................:Tin tức khác